Sidor

Thursday, October 20, 2011

Dagens Industri uppmärksammar UPP-testet, mm

En kortfattad och mycket positiv och sakligt korrekt artikel om UPP tillägnades en helsida i Dagens Industri den 17 oktober 2011, klicka här.De främsta poängerna är att det handlar om ett alltigenom svenskt test  med allt vad det innebär av anpassning till språk och kultur, samt den framgångsrika korrektionen för skönmålning.Testet genom ständigt forskning och vidareutveckling, vilket svenska agenter för amerikanska eller brittiska eller tyska test sältan sysslar med. Vi har goda valideringsresultat mot relevanta kriterier i arbetslivet både för chefer och andra - andra test genomför inga sådana studier i Sverige, med enstaka undantag.

Det är därför mycket glädjande att DI-artikeln har medfört en "Ketchupeffekt" denna vecka och intresset för testet nu är mycket stort. Certifieringskursen 5-6 december kan ev behöva fördubblas. En svensk företagare i Texas hörde av sig och vill pröva testet i sitt företag (engelskspråkig version finns ju). Vi har också i veckan genomfört ett stort uppdrag för Uppsala kommun gällande testningar med UPP inför chefsbefordran.

Mycket snart kommer rapporter från Rekryteringsverket och Karolinska Institutet där UPP-tetstet prövats med goda resultat. 

Friday, October 7, 2011

Internetanvändning och personlighet

Mycket frekvent användning av Internet och datorkommunikation (CMC, Computer Mediated Communication) kan leda till försämrad social förmåga och emotionell intelligens (Mullen, 2011) och ökad ensamhet (Engelberg och Sjöberg, 2004), kanske särskilt hos personer som tenderar i sig att vara inåtvända. Detta medför förstås negativa konsekvenser för dem som drabbas, men kan också ha konsekvenser i arbetslivet. Ovilja att ta personliga kontakter leder till att man undviker dem, och hellre skickar ett mail, vilket i sin tur ofta är ett ineffektivt sätt att arbeta, t ex för säljare och för många andra grupper. Mail är bra, men inte till allting, och dessutom finns det för svaga bromsar för aggressiva utspel, som man sedan får ångra djupt. En utmärkt bok med inriktning på just säljare har publicerats av Dudley och Goodson (2007). I UPP-testet version 2.0 finns en skala som mäter social säkerhet som just är inriktad på den här typen av problem. Inom många typer av jobb är ovilja att ta personliga kontakter en stor nackdel - och det är ett vanligt problem som troligen blir allt vanligare när den nya generationen som växt upp framför dataskärmar kommer ut i arbetslivet. Mätning av social säkerhet kommer troligen att bli allt viktigare.


Referenser

Dudley, G. W., & Goodson, S. L. (2007). Boken om säljhinder. Sales call reluctance. Varför vissa säljare är mer framgångsrika än andra. Stockholm: BelBin AB.

Engelberg, E., & Sjöberg, L. (2004). Internet use, social skills and adjustment. CyberPsychology & Behavior, 7(1), 41-48. Klicka här.

Mullen, J. K. (2011). The impact of computer use on employee performance in high‐trust professions: Re‐examining selection criteria in the Internet age. [doi:10.1111/j.1559-1816.2011.00790.x]. Journal of Applied Social Psychology, 41(8), 2009-2043.
Free counter and web stats