Sidor

Friday, March 29, 2013

Testgranskning leder till fel slutsatser

STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi) genomför testgranskningar, och dess företrädare uttalar sig ofta i media. De omdömen de ger om test (nästan alltid personlighetstest) brukar vara mycket kritiska, men tycks inte påverka marknaden. Det senare kan ju bero på att STP:s rapporter sprids mycket ineffektivt (för dyra), men det kan också bero på att trovärdigheten är låg. I så fall, varför? Jag hade anledning att intressera mig för frågan för en tid sedan och fann att verksamheten sköttes mycket ineffektivt, men också med tveksam kompetens. Man har övertagit ett europeiskt system men utan att riktigt förstå det. Jag ger en detaljerad kritik här. Slutsatsen är att STP missförstått hur testen ska bedömas, och att de genomgående gjort alldeles för negativa bedömningar av det skälet.

Thursday, March 28, 2013

Testen ignoreras?

I en intervju i tidskriften Personal och Ledarskap läser jag att testresultat till allra största delen ignoreras vid anställningsbeslut. Det är förvånande och stämmer inte alls med mina erfarenheter med UPP-testet. Men kanske kan det vara sant i en del fall, beroende på vilket test det rör sig om. En del test bygger på svårförståeliga teorier som inte har någon tydlig relation till arbetslivet. Det gäller t ex Myers-Briggs och vissa andra test som baseras på Jungs typteori. Andra test ger en komplex bild av testpersonen som man medvetet kopplat bort från arbetsprestation med resonemang av typen "alla resultat är bra" eller "alla behövs". Kanske det, men om man tror det, varför testa - då borde ju slumpen vara lika bra eller bättre, eftersom ett lotteri inte kostar något.
Free counter and web stats