Sidor

Thursday, August 28, 2014

Testforskning

Det görs ytterst lite forskning om test i vårt land. Det beror säkert inte på att det inte behövs. Skälet är nog snarast att aktörerna som säljer test nöjer sig med vad de har eller importerar produkter från, i första hand, USA. Den forskning som görs möts också med skepsis, enligt min erfarenhet. Det krävs publicering.

Publicering är mycket sällsynt i branschen i vårt land. Det kan finnas flera skäl som brist på resurser och kompetens, men även mycket stora aktörer arbetar inte med publicering i nämnvärd grad. Ännu ett skäl kan vara att det kan vara svårt att få ett säljande format för vetenskapliga tidskrifter om man bara redovisar utvecklingsarbete. Kanske har det också bedömts att kunderna är svalt intresserade av publiceringsaspekten.

Det är beklagligt att jakten på någon form av vetenskaplig legitimering numera hamnar i att man hävdar att man har ett "Big Five"-test, och man verkar betrakta  Big Five som det slutliga svaret på personlighetens struktur. Men sanningen är att det inte finns någon teori värd namnet bakom Big Five och att i praktiken ger Big Five-test mycket svaga resultat med låg validitet och låg prognostisk effektivitet.

Monday, August 25, 2014

Marknadsföring av testinstrument

Psykologer vet att mänskligt beteende inte går att förutsäga annat än till en viss, oftast ganska blygsam, del. Om förutsägelsen ska baseras på test blir den sämre än om man tar hänsyn också till annan information. Dessa enkla och väl dokumenterade principer bryter aktörer inom testbranschen mot när de påstår att de kan gör "absolut säkra" prognoser. Frågan är om de har någon trovärdighet. När de dessutom lägger till att de har "världens bästa test" - inte lätt att bevisa - torde de bryta mot regler och lagar för marknadsföring som säger att man inte får ge felaktig och vilseledande information.
Free counter and web stats